Léčebna dlouhodobě nemocných Gaudium Frýdek-Místek s.r.o.
+420 558 630 327
informaceInformace

Příjem pacientů
Příjem pacientů probíhá na základě vyplněné Žádosti o přijetí pacienta do LDN Gaudium Frýdek-Místek s.r.o. Žádost vyplní ošetřující lékař zdravotního zařízení nebo praktický lékař, který žádá o přijetí pacienta. Žádost je na internetových stránkách léčebny www.gaudium-fm.cz. Pokud má nemocnice svou žádost pro následnou péči, může ji použít.

Samotný příjem pacientů probíhá zpravidla po telefonické výzvě naší sociální pracovnice. Pacienty přijímáme v pracovní dny v dopoledních hodinách.

Co si vzít s sebou

 • občanský průkaz
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • hygienické potřeby (mýdlo, šampon, kartáček na zuby + pasta, holící potřeby, hřeben...)
 • vlhčené (desinfekční) ubrousky
 • pyžama nebo noční košile, župan
 • domácí obuv s pevnou patou (botasky)
 • je možné přinést menší televizor, rádio nebo jiný elektrospotřebič, pokut je tento v záruce a máte záruční list. V ostatních případech požadujeme doklad o revizi elektrospotřebiče dle ČSN 33 1600. Pokud tento doklad nemáte, jsme schopni jej za poplatek 80 Kč zajistit.
 • vnesení ostrých předmětu, jako nůžky, nože apod. je do lečebny zakázané


Cenné věci, důchody

 • Cenné věci nebo větší hotovost může pacient svěřit do úschovy sociální pracovnici.
 • Zaměstnanci léčebny nepřebírají za pacienty důchody ani jiná finanční plnění. Pokud hotovost pacient od pracovníků České pošty převzal, může je dát opět do úschovy sociální pracovnici. Ta mu o této skutečnosti vystaví potvrzení.

Návštěvy
Návštěvní hodiny jsou denně od 9:00 hod do 17:00 hod. V odůvodněných případech a s povolením lékaře lze dohodnout návštěvu i mimo tyto hodiny.

Podávání informací

 • Informace o zdravotním stavu pacienta podává pouze lékař.
 • Pacient sám určuje, komu mohou být podávány informace o jeho zdravotním stavu a pobytu v léčebně. Proto můžete být před podáním informace zdravotnickým pracovníkem identifikováni.
 • Telefonické informace podáváme pouze osobám, které pacient určil a znají identifikační kód.


Stravování

 • V léčebně se podávají tři základní diety: racionální, diabetická a šetřící. O přidělení diety rozhoduje lékař.
 • Potraviny, které pacient dostane od návštěv, si může nechat uložit v chladničce.

Konzumace alkoholu a kouření
Konzumace alkoholu a kouření je v léčebně zakázáno.

Identifikace zaměstnanců léčebny
Každý zaměstnanec léčebny nosí na viditelném místě jmenovku se svým jménem. Při prvém styku s pacientem je povinen se představit.

Ubytování doprovázející osoby
Léčebna zajišťuje ubytování osoby doprovázející osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo doprovázející osobu s omezenou způsobilostí k právním úkonům.

Cena ubytování:
- jednolůžkový pokoj 600 Kč/den
- dvojlůžkový pokoj spolu s doprovázenou osobou 400 Kč/den
Osoby se smyslovým postižením mohou mít u sebe vodícího nebo asistenčního psa. Jsou však povinny zajistit mu venčení a stravu.

Ceny služeb

 • Zpráva o akutním zdravotním stavu pro rehabilitační ústav, hospic - 120 Kč
 • Zpráva o aktuálním zdravotním stavu pro soud - 0,-Kč
 • Potvrzení o neschopnosti pacienta podepsat se, není-li součásti LV - 20 Kč
 • Žádost o domov seniorů a odlehčovací pobyty prvotní - 249 Kč, každá další - 50 Kč
 • Fotokopie zdravotní dokumentace léčebny - 5 Kč za stránku
 • Pedikúra – 500,- Kč
 • Holič:
  • stříhání – 120 Kč
  • holení – 50 Kč

Provozní doba
Léčebna má nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Gaudium Frýdek-Místek s.r.o.
Revoluční 1282
738 01 Frýdek-Místek
Telefon:
+420 558 630 327
Návštěvní hodiny:
Po - Ne  9:00 - 17:00
Gaudium